Warmte Koude Opslag / Aquifer Thermal Energy Storage

Warmte Koude Opslag / Aquifer Thermal Energy Storage

De Warmte Koude Opslag (WKO) is een belangrijk onderdeel van de energiebesparing voor de Radboud Universiteit, op weg naar energieneutraliteit. Een van de punten op de Duurzamheidsagenda is het streven naar energieneutraliteit voor nieuwe universiteitsgebouwen. Het eerste energieneutrale gebouw dat wordt gerealiseerd, is voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Op tien plaatsen op de campus wordt koud of warm water in de bodem opgeslagen. Daarvoor worden geen opslagtanks gebruikt, zoals je misschien zou verwachten. Het water wordt in een ondergrondse zandlaag, op 80 tot 100 meter diepte, bewaard tot gebruik.

Aquifer Thermal Energy Storage is an important part of the energy saving programme of Radboud University. One of the items on the Duurzaamheidsagenda is: working towards energy neutrality for new university buildings. The first energy-neutral building is realized for the Faculty of Social Sciences.

At ten places on campus is cold or hot water stored in the soil. Therefore no storage tanks are used, as you might expect. The water is in an underground layer of sand, at 80 to 100 meters depth, stored until use.

Meer info:
http://www.ru.nl/uvb/energiebeleid/energie/
http://www.ru.nl/duurzaamheid/duurzaamheid/duurzaamheidsagenda/
Video Rating: / 5