Warmte Koude Opslag / Aquifer Thermal Energy Storage

De Warmte Koude Opslag (WKO) is een belangrijk onderdeel van de energiebesparing voor de Radboud Universiteit, op weg naar energieneutraliteit. Een van de punten op de Duurzamheidsagenda is het streven naar energieneutraliteit voor nieuwe universiteitsgebouwen. Het eerste energieneutrale gebouw dat wordt gerealiseerd, is voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Op tien plaatsen op de campus … Read more